Harmonogram

Projekt realizowany jest w terminie od 01.12.2018 do 30.06.2022

Projekt realizowany jest w zadaniach, nie każde dotyczy jednak bezpośrednio uczestników projektu.

Zadaniami bezpośrednio dotyczącymi szkół, uczniów i nauczycieli są zadania 2 i 5.

12.2018

Zadanie 1 – Przygotowanie PROGRAMU NAUCZANIA I CERTYFIKACJI we współpracy z partnerem ponadnarodowym Sam Labs Ltd. oraz pracodawcami.

II kwartał 2020

Zadanie 2 – Testowanie w 20 szkołach PROGRAMU NAUCZANIA I CERTYFIKACJI wypracowanych ze wsparciem partnera ponadnarodowego Sam Labs Ltd. i pracodawców.

II kwartał 2021

Zadanie 3 – Analiza efektów testowanych PROGRAMÓW NAUCZANIA I CERTYFIKACJI ze wsparciem partnera ponadnarodowego Sam Labs Ltd. i pracodawców.

III kwartał 2021

Zadanie 4 – Opracowanie ostatecznej wersji PROGRAMÓW NAUCZANIA I CERTYFIKACJI we współpracy z Sam Labs Ltd. oraz pracodawcami, z uwzględnieniem wyników testowania i przeprowadzonej analizy.

III kwartał 2021

Zadanie 5 – Wdrożenie w 20 szkołach PROGRAMU NAUCZANIA I CERTYFIKACJI we współpracy z partnerem ponadnarodowym Sam Labs Ltd. i pracodawcami. 

II kwartał 2022

Zadanie 6 – Wypracowanie rekomendacji dla szkół z całego kraju w celu zapewnienia skutecznej trwałości stosowania PROGRAMU NAUCZANIA I CERTYFIKACJI wypracowanych we współpracy z partnerem ponadnarodowym Sam Labs Ltd. oraz pracodawcami.