Otwarta szkoła wspiera Gdańsk we wdrożeniu innowacji w szkołach