Aktualności

Maj 2021
Zgodnie z zapowiedzią Premiera Mateusza Morawieckiego uczniowie klas 1-3 wracają do szkół od 4 maja. Od 15 maja uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych oraz 1-4 szkół średnich przejdą na naukę hybrydową. od 29 maja – nauka stacjonarna będzie realizowana we wszystkich szkołach podstawowych i średnich.
Wracamy do zajęć z uczniami – przypominamy o konieczności realizacji filmu.

Marzec 2021
Od 13.03.2021 r. wprowadzono edukację hybrydową w klasach 1-3 szkół podstawowych w województwie pomorskim, a od 20.03.2021 r. wróciła nauka zdalna w klasach 1-3 szkół podstawowych w całej Polsce. W związku z powyższym do odwołania pozostają zawieszone zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Marzec 2021
Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych życzy Państwu Zespół Projektu „Każdy może odkryć kodowanie”.

Wesołych Świąt

Luty 2021
Łącznie już 388 uczniów/uczennic (197 dziewcząt i 191 chłopców) rozpoczęło udział w projekcie po wznowieniu zajęć stacjonarnych w klasach I-III szkoły podstawowej.

Styczeń 2021
Po umożliwieniu zajęć stacjonarnych w klasach I-III szkoły podstawowej od dn. 18 stycznia 2021 r., wszystkie 20 szkół biorących udział w projekcie „Każdy może odkryć kodowanie” potwierdziło gotowość do realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów/uczennic w tzw. bańkach z zachowaniem zasad reżimu stacjonarnego. Po zakończeniu rekrutacji, od lutego 2021 roku zajęcia pozalekcyjne będą odbywać się w 40 grupach uczniowskich z 20 szkół podstawowych. 
Łącznie w etapie testowania projektu do końca roku szkolnego 2020/2021 w zajęciach pozalekcyjnych weźmie udział min. 400 uczniów/uczennic.

Źródło: SAM Labs Facebook

Styczeń 2021
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 18 stycznia 2021 roku wznowione zostały zajęcia w formie stacjonarnej dla uczniów/uczennic klas I-III szkoły podstawowej. W związku z tym możliwa jest realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu w tzw. reżimie sanitarnym z zachowaniem „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych”. Wytyczne można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Grudzień 2020
Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy Państwu Zespół Projektu „Każdy może odkryć kodowanie”.

Listopad 2020
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów, od 9 listopada 2020 roku, uczniowie/uczennice klas I-III szkoły podstawowej przechodzą na naukę zdalną, a tym samym do odwołania pozostają zawieszone zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Listopad 2020
Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów/uczennic zostały uruchomione w 24 grupach uczniowskich z 14 szkół podstawowych biorących udział w projekcie. W zajęciach pozalekcyjnych w ramach projektu „Każdy może odkryć kodowanie” do tej pory wzięło udział 245 uczniów/uczennic, w tym 131 dziewcząt i 114 chłopców. Obecnie trwa rekrutacja do kolejnych grup uczniowskich.

Zestaw SAM Labs

Październik 2020
W dniu 20 października 2020 roku zakończyły się warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek – GRUPA 4. Kolejne 13 os. otrzymało wsparcie w formie mieszanej tj. warsztatów on-line oraz zajęć stacjonarnych w łącznym wymiarze 40 godz. Tym samym 42 nauczycieli/nauczycielek ze wszystkich 20 szkół biorących udział w projekcie jest gotowych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z uczniami/uczennicami.

Zestaw SAM Labs

Październik 2020
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej wszystkim pracownikom oświaty życzymy zdrowia i satysfakcji z wykonywanej pracy.
Zespół Projektu „Każdy może odkryć kodowanie”.

Wrzesień 2020
W dniu 17 września 2020 roku, GRUPA 3 ukończyła 40-godzinne warsztaty dla nauczycieli/ nauczycielek w ramach projektu. W związku z pandemią COVID-19 warsztaty odbywały się w formie mieszanej: warsztatów on-line na platformie Microsoft Teams oraz zajęć stacjonarnych w siedzibie DC Edukacja. W związku z powyższym kolejnych 8 nauczycieli/nauczycielek zostało przygotowanych do realizacji zajęć pozalekcyjnych z uczniami/uczennicami.

Źródło: SAM Labs Facebook

Lipiec 2020
Zgodnie z Ustawą z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. okres realizacji projektu został przedłużony do 30.06.2022 r.

Czerwiec 2020
Przerwa wakacyjna w projekcie „Każdy może odkryć kodowanie” nie dotyczy prac Zespołu Projektu.
Zespół kontynuuje prace nad wypracowaniem PROGRAMÓW NAUCZANIA I CERTYFIKACJI oraz rozpoczął przygotowania do ukończenia warsztatów dla nauczycieli/nauczycielek i realizacji zajęć pozalekcyjnych w szkołach z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Warsztaty on-line w dniu 08.06.2020

Maj 2020
W terminach:29.04, 05.05, 12.05, 19.05, 26.05.2020 r. odbyły się warsztaty on-line dla nauczycieli/nauczycielek w GRUPIE 3 (10h). Warsztaty on-line dla nauczycieli/nauczycielek w GRUPIE 4 rozpoczną się w terminie 08.06.2020 r. Obie grupy będą kontynuowały warsztaty on-line do końca roku szkolnego 2020/2021.

Warsztaty on-line w dniu 05.05.2020

Kwiecień 2020
W dniach 3 kwietnia 2020 roku i 8 kwietnia 2020 roku odbyły się spotkania organizacyjne on-line GRUPY 3 oraz GRUPY 4 w projekcie. Ustalono, że pomimo pandemii COVID-19 warsztaty dla kolejnych 21 nauczycieli/nauczycielek będą realizowane w formie on-line od dnia 29 kwietnia 2020 roku.

Warsztaty on-line w dniu 29.04.2020

Marzec 2020
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 11 marca 2020 r., poz. 410), od 12 marca 2020 r. zawieszone zostały zajęcia dydaktyczne, a tym samym do odwołania możliwość realizacji zajęć pozalekcyjnych.

Marzec 2020
Zakończono stacjonarne warsztaty (2 grupy x 40h) dla 21 nauczycieli/ek z 20 szkół podstawowych biorących udział w projekcie: GRUPA 1: w dn. 27.02.2020 r. (8h) oraz 02,04,10,12.03.2020 r. (32h) dla 11 os., GRUPA 2: w dn. 28.02.2020 r. (8h) oraz 03,05,09,11.03.2020 r. (32h) dla 10 os. Wszyscy uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymali/otrzymały zaświadczenia ukończenia warsztatów i są gotowi/gotowe do rozpoczęcia zajęć pozalekcyjnych z uczniami/uczennicami od marca 2020 r.

Luty 2020
W dniach 27 lutego 2020 r. oraz 28 lutego 2020 r. rozpoczęły się stacjonarne warsztaty dla nauczycieli/nauczycielek w GRUPIE 1 i GRUPIE 2, mające przygotować 21 os. do realizacji zajęć pozalekcyjnych z uczniami/uczennicami w 20 szkołach podstawowych biorących udział w projekcie.

Styczeń 2020
Lista szkół podstawowych zakwalifikowanych do udziału w etapie testowania projektu:

Lp.         

 • 1             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GDAŃSKU       
 • 2             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W GDAŃSKU     
 • 3             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W GDAŃSKU     
 • 4             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 16 W GDAŃSKU     
 • 5             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 19 W GDAŃSKU     
 • 6             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GDAŃSKU       
 • 7             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 W GDAŃSKU
 • 8             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 W GDAŃSKU     
 • 9             SZKOŁA PODSTAWOWA NR 35 W GDAŃSKU     
 • 10           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 42 W GDAŃSKU     
 • 11           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 44 W GDAŃSKU     
 • 12           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 W GDAŃSKU     
 • 13           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 49 W GDAŃSKU     
 • 14           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 W GDAŃSKU       
 • 15           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 50 W GDAŃSKU     
 • 16           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 55 W GDAŃSKU     
 • 17           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 W GDAŃSKU       
 • 18           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 76 W GDAŃSKU     
 • 19           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85 W GDAŃSKU     
 • 20           SZKOŁA PODSTAWOWA NR 89 W GDAŃSKU